× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Niebieski Parasol w Olsztynie

poradnia rehabilitacyjna - Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" - Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Poradnia rehabilitacyjna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja stacjonarna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Rehabilitacja w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

89-541 35 70 543
Boenigka 9
10-686 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1